- Wat zijn proceskosten en een proceskostenveroordeling?

Komt er een rechtszaak, dan krijgt u ook te maken met proceskosten. Onder deze proceskosten vallen onder andere de advocaatkosten, griffiekosten en kosten voor bijvoorbeeld deskundigen en getuigen die nodig zijn bij de zaak. Bij civiele zaken (rechtszaken tussen burgers onderling) of bestuursrechtelijke zaken zijn de proceskosten in eerste instantie voor uwzelf. Gaat het om bijvoorbeeld een ontslagzaak, dan kan vaak een groot gedeelte van de kosten worden verhaald op de werkgever. Toch is dit geen zekerheid. Houd er dus altijd rekening mee dat u deze kosten zelf moet betalen of voorschieten. Het is uiteindelijk aan de rechter om te bepalen wie de proceskosten moet gaan betalen. In sommige gevallen bepaalt de rechter dat de in het ongelijk gestelde partij de proceskosten (gedeeltelijk) moet vergoeden > een proceskostenveroordeling.

Een proceskostenveroordeling betekent dat de rechter bepaalt dat de in het ongelijkgestelde partij de proceskosten voor zijn rekening neemt. In een civiele zaak bekijkt de rechter per zaak of de proceskosten vergoed moeten worden. De rechter kan ook beslissen dat beide partijen hun eigen kosten betalen. Dit is gebruikelijk in personen- en familierechtzaken. Bent u de in het ongelijk gestelde partij en heeft u een advocaat op basis van een toevoeging, dan betekent dit nog niet meteen dat u wordt vrijgesteld van de proceskostenveroordeling. Bepaalt de rechter dat u de proceskosten van de tegenpartij moet betalen, dan bent u dit ook verplicht. Hoe hoog uw inkomen is, doet hierbij niet ter zake. De toevoeging geldt dus echt alleen voor uw eigen advocaatkosten.

Niet alle gemaakte kosten vallen onder de proceskosten. Rechters zijn vrij om te bepalen wat en hoeveel er vergoed wordt. Voor het vaststellen van de kosten zijn modellen gemaakt, al mag de rechter zelf bepalen of hij deze ook gebruikt. Zo wordt het salaris van de advocaat bijvoorbeeld vastgesteld aan de hand van het liquidatietarief. De verschillende werkzaamheden van de advocaat en de zwaarte van de zaak worden beoordeeld. Vervolgens worden punten toegekend voor alles wat de advocaat heeft gedaan. Al deze punten bij elkaar staan weer voor een bepaald bedrag. Ook al krijgt de tegenpartij dus een proceskostenveroordeling, dan kan het alsnog zo zijn dat u een deel van de kosten zelf betaalt. Globaal vallen de volgende kosten onder de proceskosten:

  • Salaris van advocaat of deurwaarder;
  • Deurwaarderskosten (om de tegenpartij te dagvaarden);
  • Onkosten voor getuigen of deskundigen;
  • Reis- en verblijfskosten;
  • Griffierechten (kosten voor starten van een procedure);
  • Dagvaardingskosten;
  • Uittreksels.
© 2015 - 2024 Rademaker Advocatuur & Rechtshulp | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel