- Privacybeleid

Privacybeleid

Dit is de privacyverklaring van Rademaker Advocatuur & Rechtshulp, gevestigd in Lelystad en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 32159677.

Rademaker Advocatuur & Rechtshulp is als volgt te bereiken:

Rademaker Advocatuur & Rechtshulp 

mr. K.A.M. Rademaker (Kim)

Fraeylemaborg 27

8219 BJ Lelystad

T. 0320 - 848796

E. rademaker-rechtshulp@live.nl

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens door  Rademaker Advocatuur & Rechtshulp mogelijk verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt wanneer personen de website bezoeken of gebruiken.

Rademaker Advocatuur & Rechtshulp  kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u klant (of contactpersoon) bent bij Rademaker Advocatuur & Rechtshulp.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

 • 1.1 Rademaker Advocatuur & Rechtshulp verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

  • a. Een aanvraag doet voor informatie en/ of een overeenkomst van opdracht ter zake de behartiging van uw in deze overeenkomst nader omschreven belangen met Rademaker Advocatuur & Rechtshulp  sluit.

 • 1.2 Rademaker Advocatuur & Rechtshulp  verzamelt (mogelijk) de volgende gegevens:

  • a. naam;

  • b. voornaam;

  • c. adres;

  • d. e-mailadres;

  • e. telefoonnummer;

 • 1.3 Rademaker Advocatuur & Rechtshulp  kan deze gegevens gebruiken om:

  • a. verzoeken van u in behandeling te nemen;

  • d. de website van Rademaker Advocatuur & Rechtshulp te optimaliseren;

  • e. contact met u op te nemen of te onderhouden;

  • f. een aanvraag voor een dienst van Rademaker Advocatuur & Rechtshulp  aan u in behandeling te nemen.

2. INFORMATIE WIJZIGING EN BEZWAAR

 • 2.1 U kunt contact opnemen met rademaker-rechtshulp@live.nl voor:

  • a. meer informatie over de wijze waarop Rademaker Advocatuur & Rechtshulp  persoonsgegevens verwerkt;

  • b. vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring;

  • c. inzage in de persoonsgegevens die Rademaker Advocatuur & Rechtshulp  met betrekking tot u verwerkt;

  • d. het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Rademaker Advocatuur & Rechtshulp .

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

 • 3.1 Rademaker Advocatuur & Rechtshulp zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

 • 3.2 Rademaker Advocatuur & Rechtshulp  zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

 • 4.1 Rademaker Advocatuur & Rechtshulp  zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven ofRademaker Advocatuur & Rechtshulp .

5. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

 • 5.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.

6. KLACHTEN

 • 6.1 U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U bent nooit verplicht om uw gegevens met Rademaker Advocatuur & Rechtshulp  te delen, we kunnen echter dan geen aanvragen en zaken voor u in behandeling nemen.

© 2015 - 2024 Rademaker Advocatuur & Rechtshulp | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel